Posts Tagged ‘disterrau’

Disterrau – Sa poesia Sarda de Seconda Carta

Narada su disterrau: “Ada a lompi sa dì, de ti torrai a biri, mancai famiu, scurtzu e chenz’e bestiri, e ‘ndi torrai a nariru o a pei, e m’intendi prus forti de unu rei”. 08-05-12. Iscarica custu articulu in PDF U.R.N. Sardinnya ONLINE – Natzionalistas Sardos

Continue Reading...